Nuohous Kuopio  | Pohjois-Savo

Nuohouspalvelut Pohjois-Savon alueella omakoti- ja vapaa-ajan asujille tehdään aputoiminimellä Nuohouspalvelu Koponen.

MIKSI HORMIT PITÄÄ NUOHOTA?

Nuohous on lakiin säädetty toimenpide, jolla lisätään paloturvallisuutta. Säännöllisellä nuohouksella ja tulisijan oikealla käytöllä ehkäistään tehokkaasti nokipaloja ja muita palovahinkoja. Nuohottu tulisija vähentää myös merkittävästi polttoaineen kulutusta ja näin vähentää ympäristön kuormitusta.

KENEN VASTUULLA NUOHOAMINEN ON?

Kiinteistön tulisijojen ja hormien nuohoamisvastuu on lain mukaan kiinteistön omistajalla. Säännöllisestä nuohouksesta on huolehdittava viranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti.

KUINKA USEIN HORMIT TÄYTYY NUOHOTA?

Pientalon kiinteällä polttoaineella (esim. puu, hake, pelletti), useammilla polttoaineilla tai raskasöljyllä toimiva tulisija hormeineen on nuohottava joka vuosi.

Yksinomaan kevytöljykäyttöinen tulisija hormeineen on nuohottava vuoden välein. Tämä määräväli ei koske keskuslämmityskattilan tulipesää ja tulipintoja.

Omaan yksityiseen käyttöön pääasiassa tarkoitetun vapaa-ajan asunnon ja sen saunan tulisijat ja hormit on nuohottava kolmen vuoden välein.

Muuhun kuin omaan yksityiseen käyttöön tarkoitetun, säännöllisessä käytössä olevan vapaa-ajan asunnon ja sen saunan tulisijat ja hormit on nuohottava vuoden välein.

NUOHOUSPALVELU KOPONEN

050 4763997

Pyydä ilmainen kustannusarvio!